gym_inne_002

Programfag

Tabellen under gir en oversikt over de programfagene du kan velge på VG2 og VG3. 

Alle elever må velge ett av to programområder: Programområde for realfag eller Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Du må velge minst to fag som tilhører det programområdet du har valgt, mens det tredje faget kan velges fra et annet programområde.

Har du søkt Skeisvang Vgs til høsten og ikke har tilgang til blokkvalg, send dine fagønsker til avd.leder Eva Tveita: eva.tveita@skole.rogfk.no.

Vg2 Vg3
Fagnavn t/uke Fagnavn t/uke
Realfag:
Matematikk R1 5 Matematikk R2 5
Matematikk S1 5 Matematikk S2 5
Kjemi 1 5 Kjemi 2 5
Fysikk 1 5 Fysikk 2 5
Biologi 1 5 Biologi 2 5
Geofag 1 5 Geofag 2 5
Teknologi og forskningslære 1 5 Teknologi og forskningslære 2 5
Informasjonsteknologi 1 5 Informasjonsteknologi 2 5
Språk, samfunnsfag og økonomi:
Historie og filosofi 1 5 Historie og filosofi 2 5
Økonomistyring 5 Økonomi og ledelse 5
Sosiologi og sosialantropologi 5 Politikk og menneskerettigheter 5
Samfunnsgeografi * 5 Samfunnsgeografi * 5
Rettslære 1 5 Rettslære 2 5
Medie- og informasjonskunnskap 1 5 Medie- og informasjonskunnskap 2 5
Psykologi 1 5 Psykologi 2 5
Internasjonal engelsk 5 Samfunnsfaglig engelsk 5
Fremmedspråk III (fortsettelse av fellesfaget i tysk, fransk og spansk) ** 5
Andre programfag:
Breddeidrett 1 5 Breddeidrett 2 5

* Programfaget Samfunnsgeografi er identisk på begge trinn og kan derfor velges enten på VG2 eller VG3.

** Programfaget i Fremmedspråk III på VG3 blir bare satt i gang hvis det er nok elever som vil ha faget.