Studiespesialisering

Skeisvang videregående skole tilbyr det bredeste fagtilbudet i vår region, slik at elevene har mange valgmuligheter når de selv skal velge programfag i andre- (VG2) og tredjeklasse (VG3).

Fagtilbudet til skolen når det gjelder realfag og samfunnsfag har stadig blitt styrket. I tillegg tilbyr vi idrettsfaget Breddeidrett for alle elever på VG2 og VG3. En fullstendig oversikt over programfagtilbudet ved skolen finner du her.

Studiearbeidstimer

For å kunne gi best mulig tilpasset opplæring, har vi innført STARB-timer. Dette er seks skoletimer i uken der elevene kan velge om de vil arbeide på egen hånd (obligatorisk studiearbeid) eller følge undervisning i utvalgte emner som skolen tilbyr. Dette gir muligheter både for de som vil oppnå gode karakterer og de som sliter i enkelte fag.