Opptaksprøve

Ferdighetsprøve musikk, dans og drama

Fra våren 2007 ble det innført en ny inntaksordning knyttet til utdanningsprogram for musikk, dans og drama. Etter evaluering vedtok opplæringsutvalget endringer i ordningen gjeldende fra inntaket våren 2009.

Ordningen innebærer at flere søkere skal kunne få tilleggspoeng etter å ha gjennomført en ferdighetsprøve. Ferdighetsprøven er et frivillig tilbud til primærsøkere. Prøvene avholdes innenfor valgt fordypning/ disiplin. (Musikere spiller eller synger, dansere viser dans, drama viser ferdighet som er relevant i forhold til drama.) Skolene vil kunne gi elever som tar ferdighetsprøve 0, 7 eller 15 tilleggspoeng etter kriteriene som er lagt ved denne informasjonen. Det kan også tas hensyn til ønsket instrumentfordeling ved tildeling av poeng.
Antallet søkere som kan få tilleggspoeng er begrenset til 50% av kapasitet innenfor hvert programområde. Skolene vil sende ut mer utfyllende informasjon om ferdighetsprøvene til sine primærsøkere i mars/ april.
Kriterier for prioritering av søkere ved gjennomføring av ferdighetsprøve musikk, dans og drama i Rogaland Fylkeskommune:

Musikk:

15 tilleggspoeng: Eleven viser stort og utviklet talent og er på et svært høyt nivå både når det gjelder musikalsk uttrykk og instrumentbeherskelse.

7 tilleggspoeng: Eleven viser talent og er kommet godt i gang med sin utvikling både når det gjelder musikalsk uttrykk og instrumentbeherskelse. Eleven møter godt forberedt og viser engasjement under ferdighetsprøven.

Dans:

15 tilleggspoeng: Eleven viser stort og utviklet talent og er på et svært høyt nivå både når det gjelder danseteknikk og uttrykk. Eleven har svært gode fysiske forutsetninger for dans og viser kreativitet og personlighet i utøvelsen av dans. Eleven viser stort engasjement, konsentrasjon og innsats under danseprøven.
7 tilleggspoeng: Eleven viser talent og er kommet godt i gang med sin utvikling både når det gjelder danseteknikk og uttrykk. Eleven har gode fysiske forutsetninger for dans. Eleven kan ta instruksjon, og viser engasjement, konsentrasjon og innsats under danseprøven.

Drama:

15 tilleggspoeng: Eleven viser svært store ferdigheter/ forutsetninger og er på et meget høyt nivå med hensyn til kreativitet, forståelse for sceniske virkemidler og spill. Eleven viser stor forståelse for tekst, bruk av rommet, og har en tydelig scenisk tilstedeværelse. Eleven viser svært god evne til å uttrykke seg fysisk.
7 tilleggspoeng: Eleven viser gode ferdigheter/ forutsetninger og er kommet godt i gang med sin utvikling av spill. Eleven viser evne til å ta instruksjon. Eleven viser god forståelse for tekst, bruk av rommet, og har scenisk tilstedeværelse.

Del denne artikkelen på: