Info til deg som har søkt musikk

Info til deg som har søkt musikk

Kjære primærsøker!

MDD-INFO

Først vil vi takke for at du har søkt på MDD Musikk på Skeisvang!
Det blir spennende tider framover når du nå skal konkurrere om de 30 plassene vi har på grunnkurset til høsten. Her vil du få litt info om tilbudet om ferdighetsprøver.

Ferdighetsprøvene vil bli avviklet i løpet av april/mai. Fylket har innført en poengordning for ferdighetsprøvene som innebærer at du kan oppnå 0, 7 eller 15 tilleggspoeng for din prestasjon. Det kan også tas hensyn til ønsket instrumentfordeling ved tildeling av poeng.

Det er viktig at du forbereder deg godt før opptaksprøven. Mange musikksøkere lurer på hva de skal presentere på sitt instrument/sin stemme. Vi er interessert i å se hvor langt du er kommet i din utvikling på instrumentet. Derfor bør du velge stoff som viser tekniske ferdigheter som du behersker. Samtidig er vi opptatt av i hvilken grad du klarer å formidle musikken du spiller. Slikt sett er det viktig at du ikke velger så teknisk vanskelig materiale at du ikke klarer å musisere overbevisende.

Det vil bli gjennomført en samtale med hver enkelt søker på ferdighetsprøven, hvor vi ønsker å vite om din bakgrunn og motivasjon.

Alle primærsøkere til musikk må registrere seg på følgende internettadresse innen mandag 19.03, uansett om de ønsker ferdighetsprøve eller ei:

 appdist.rogfk.no/soknad

Bruk ditt fødselsnummer som brukerid.

På denne siden fører du opp hva du vil ha som hovedinstrument og, dersom du er pianist eller sanger, hvilket biinstrument du ønsker. Her får du også anledning til å melde deg på opptaksprøve og velge hvilke dager du kan møte. Pass på at du undersøker eksamensdagene dine før du krysser av når du kan møte. Fyll ellers ut spørsmålene så nøyaktig som mulig. Når alle har registrert seg, vil de som har meldt seg til opptaksprøve få tildelt sin møtetid på denne nettsiden.

Lykke til! Mvh

Erling Brathole, avdelingsleder på musikk

Søkere er også kontaktet på SMS med link til denne informasjonen.

Del denne artikkelen på: