Fasade-003-2

Om skolen

Skeisvang videregående skole er en offentlig videregående skole som ligger sentralt plassert  i Haugesund. Skolen har programområder for Studiespesialisering og Musikk, dans og drama. 

Skeisvang har et bredt tilbud av programfag innenfor realfag, språk og samfunnsfag. Skolen kjennetegnes av stor trivsel blant personalet og de over 720 elevene. Skeisvang videregående skole er en moderne skole, med godt utstyrte klasserom og spesialrom, og den tradisjonsrike aulaen fungerer som en naturlig møteplass mellom timene.

 

Haugesund kommunale middelskole (fra 1880)
Haugesund kommunale høiere almenskole (fra 1913)
Haugesund kommunale høgre almennskole
Haugesund kommunale høgre allmennskole
Haugesund Gymnas (fra 1965)
Skeisvang videregående skole (fra 1977)