Dyktige lærere og elever

Dyktige lærere og elever

Elevene våre har høye faglige forventninger til seg selv, medelevene og lærerne sine. I tillegg viser elevundersøkelsene at elevene trives i et godt og sterkt fagmiljø.

Lærerne våre er faglig dyktige og har tro på at hver enkelt elev kan lykkes på skolen. Personalundersøkelsene viser at lærerne trives i et ungdommelig og pulserende miljø.

Del denne artikkelen på: