Biblioteket

Biblioteket er sentralt plassert på skolen og en viktig bidragsyter for formidling av faglitteratur. Vi har en innholdsrik boksamling, samt utvalgte tidsskrifter og magasiner. Her kan du låne fagbøker, tidsskrifter, romaner, filmer, m.m.

Bibliotekaren hjelper deg også til å finne relevant litteratur til prosjektet ditt, gir deg forslag til gode nettsteder og anbefalinger av gode bøker.

Åpningstider: Kl. 08.00-15.00 (man-fre.)
Utlånsregler: Lånetiden er 4 uker.
Alle utlån skal registreres hos bibliotekar.

Bibliotekar: Kjersti Beiermann

Telefon: 52 70 37 14
E-post: kjersti.beiermann@skole.rogfk.no

Skolens biblioteksider finner du  her.

Velkommen innom!