Slik søker du på Vg1 hos oss

Slik søker du på Vg1 hos oss

Skeisvang videregående skole er en studieforberedende skole med programområder innen studiespesialisering (seks parallelle klasser på hvert trinn) og musikk, dans og drama (MDD – to parallelle klasser på hvert trinn). Dersom du har lyst til å begynne på Vg1 her på Skeisvang, har du altså fire valg i vigo.no: Studiespesialiserende, Musikk, Dans eller Drama. 

Les mer ...

Når søknadsfristen 1. mars er over, vil primærsøkerne til MDD få et brev fra skolen med informasjon om muligheten for å stille på opptaksprøver.

Når opptaket er gjort (første inntaket er planlagt ca. 5. juli og andre inntaket er planlagt ca. 26. juli), vil de som kommer inn hos oss, få en SMS/mail med en link.

Via denne linken må du gi oss en tilbakemelding om hvilket fremmedspråk du har hatt på undgomsskolen (tysk, spansk eller fransk) og hvilken variant av matematikkfaget du ønsker.  Nyhet fra høsten 2017 er at du kan legge inn et ønske om å ta programfaget breddeidrett 1 som fag allerede på Vg1(gjelder kun for stud.spes.). Du kan også finne mer informasjon om våre programområder på 31skoler

Del denne artikkelen på: