Opplysningskampanje for å forebygge selvmord

Opplysningskampanje for å forebygge selvmord

Onsdag 24. april går startskuddet for en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord. Kampanjen er et samarbeid mellom blant annet Helse Vest, Helse Stavanger, Helse Fonna, Velg å leve og Rogaland fylkeskommune. Les mer om kampanjen her.

​– Selvmord er et stort samfunnsproblem og en tragedie for dem det rammer. Med denne kampanjen ønsker vi å øke kunnskapen og åpenheten rundt selvmord, og senke terskelen for å søke hjelp. Målet er at flere skal få hjelp tidligere, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Folkehelse og opplæring
– Rogaland fylkeskommunes engasjement i denne saken er sterkt knyttet til vårt arbeid med å fremme folkehelsen i befolkningen og opplæringsansvaret vi har for 17 600 elever og 4700 lærlinger, sier Solveig Ege Tengesdal.
 
Budskapet i kampanjen er «La oss snakke om selvmordstanker. Det kan redde liv.»
I kampanjeperioden som varer i to uker blir budskapet presentert på utendørsplakater i bybildet og nettbannere i mange medier. Kortfilm om temaet blir delt i sosiale medier.

Kan være livreddende
Det er og opprettet en egen nettside med informasjon om selvmord, verktøy for å snakke om selvmord, og informasjon om hvor en kan få hjelp, https://helse-vest.no/selvmord
 
– Her kan du blant annet få råd om hvo­rdan du kan ta den vanskelige samtalen med en du er bekymret for. Det er så viktig at vi spør om selvmordstanker når vi vet at det kan være livreddende, sier fylkesordføreren.

Det er hjelp å få
Målgruppen for kampanjen er de som har selvmordstanker og personer rundt dem. Målet er at flere skal få hjelp – tidligere, og det er viktig å formidle hvor det er hjelp å få:

  • Fastlege, helsesøster på skolen eller på helsestasjonen, psykolog, psykisk helse- og rustjeneste, legevakt eller psykososialt kriseteam i kommunen er første hjelpeinstans.
  • Både fastlegen og kommunens psykolog kan henvise vider til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS) hvis det er behov for det.
  • En rekke organisasjoner er involvert i arbeidet med forebygging av selvmord. Enkelte av dem har støttegrupper og hjelpetelefoner.

Hjelpetelefoner:

  • Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117
  • Ved livstruende situasjoner ring nødnummer 113
  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Del denne artikkelen på: