Bli-kjentturer i uke 37, Vg1

Bli-kjentturer i uke 37, Vg1

Skeisvang vgs har tradisjon for fine fjellturer med overnatting til Olalia og Blomstølen ved skolestart. Turene er et samarbeidsprosjekt mellom kontaktlærerne, kroppsøvingslærerne og naturfaglærerne. Fokus på turene vil være godt klassemiljø, friluftsliv og økologi på fjellet. 

Nedenfor er lenke til et informasjonsskriv elever og foresatte bes se gjennom i god tid før avreise. GOD TUR!

Blomstølen og Olalia 2017.pdf (3,56 MB)

Del denne artikkelen på: